Ole meie uudistega kursis

MTÜl Sibulatee on käimas LEADER ühisprojekt nimega “Sibulatee võrgustiku arendamine 2017-2019”. Projekti eesmärkideks on Sibulatee võrgustiku arendamine, kasvatamine, tugevdamine; kohaliku kogukonna aktiviseerimine ning Sibulatee kui sihtkoha tutvustamine ja turundamine.

Antud projekti eesmärgid:

* Sibulatee võrgustiku arendamine, kasvatamine, tugevdamine. Eesmärk 2018 lõpus võrgustikus 27 liiget; kõik teavad üksteiste tooteid ja teenuseid, ning neid arendatakse lähtuvalt a) klientide soovidest ja vajadustest ning b) Sibulatee väärtuspakkumisest, milleks on “üks piirkond, kaks rahvust, kolm kultuuri”. Sibulatee kui piirkonna ühisturundus loob kasvulava uutele ettevõtetele piirkonnas.

* Kohaliku kogukonna aktiviseerimine. Sibulatee puhvetite päev on selline sündmus, mis ühendab omavahel erinevad inimesed kogu piirkonnast, kes pool aastat töötavad koos ja saavad kokku ühise eesmärgi nimel. 2016.aastal toimunud esimene selline sündmus annab põhjust uskuda, et siin on suur võimalus kogukondade, ka eesti ja vene kogukonna, ühendamiseks.

* Sibulatee kui sihtkoha tutvustamine ja turundamine. 2015.a külastas piirkonda ca 30 000 turisti (põhineb suurima objekti, Alatskivi lossi, statistikal; siia lisanduvad kindlasti külastajad, kes suuremates muuseumites ei käi). Eesmärk on 2018.a külastaks piirkonda 40 000 külastajat.

Projekti tegevustena:

  • Sibulatee võrgustiku liikmete õppesõit Romantilisele Rannateele
  • Sibulatee puhvetite päev 2018 ja 2019 toetavad tegevused (graafilised kujundused ning kaartide trükk)
  • Piirkonna uute välikaartide tegemine ja paigaldamine Varnjasse, Kolkjasse, Alatskivile
  • Artiklid Eesti ja välisturgude ajakirjanduses
  • Osalemine Eesti, Läti ja Leedu turismimessidel 2018 ja 2019
  • Uus Sibulatee koduleht
  • Piirkonna fotografeerimine ehk uued fotod nii piirkonnast kui võrgustiku liikmetest
  • Üldtrükised eesti, inglise, vene, läti ja soome keeles
  • Infojagamise süsteem-alused liikmete juures
  • Sibulatee jagatavad postkaardid ja rollupid

Pikaajalised planeeritud tulemused:
* võrgustiku liikmete arv suureneb: 2019 lõpuks 27 liiget (suureneb ettevõtlikkusaktiivsus)
* suureneb kohalike elanike aktiivsus ja kogukonna lõimumine: igal aastal korraldame Sibulatee puhvetite päeva, mille käigus ca 15 kohalikku aktiivset elanikku saavad kokku, saavad suhelda ja tegutseda ühise eesmärgi nimel; samuti võib siit sündida julgust alustada oma ettevõttega
* suureneb piirkonna tuntus turismisihtkohana (raske on mõõdikuid ja tulemusi lisada, kuid peamiseks tuntuse näitajaks loeme seda kui tihti kohtume inimestega, kes ei tea midagi Sibulateest; neid on viimasel ajal üksikud)
* suureneb piirkonda jäetav tulu külastaja kohta: üks ühepäevakülastaja jätab keskmiselt meie kogemuse järgi piirkonda ca 30 eurot. Seoses toodete ja ettevõtete arendamisega suureneb teenuste variatiivsus ning tase ning 2018 võiks ühepäevakülastaja piirkonda jätta vähemalt 38 eurot.

Projekt kestab kuni 2019.aasta sügiseni.

Jälgi Sibulatee tegemisi
Liitu meie uudiskirjaga
Ole meie uudistega kursis
Filtreeri

Cart