MTÜl Sibulatee on käimas LEADER ühisprojekt nimega “Sibulatee võrgustiku arendamine 2017-2019”. Proejkti eesmärkideks on Sibulatee võrgustiku arendamine, kasvatamine, tugevdamine; kohaliku kogukonna aktiviseerimine ning Sibulatee kui sihtkoha tutvustamine ja turundamine.

Projekti tegevustena:

  • Sibulatee võrgustiku liikmete õppesõit Romantilisele Rannateele
  • Sibulatee puhvetite päev 2018 ja 2019 toetavad tegevused (graafilised kujundused ning kaartide trükk)
  • Piirkonna uute välikaartide tegemine ja paigaldamine Varnjasse, Kolkjasse, Alatskivile
  • Artiklid Eesti ja välisturgude ajakirjanduses
  • Osalemine Eesti, Läti ja Leedu turismimessidel 2018 ja 2019
  • Uus Sibulatee koduleht
  • Piirkonna fotografeerimine ehk uued fotod nii piirkonnast kui võrgustiku liikmetest
  • Üldtrükised eesti, inglise, vene, läti ja soome keeles
  • Infojagamise süsteem-alused liikmete juures
  • Sibulatee jagatavad postkaardid ja rollupid

Projekt kestab kuni 2019.aasta sügiseni.

logo-leader-2014-est-horisontaal-mustvalge