• Uudis

Sibulatee piirkond sai EASi investeeringutoetuse

15. June 2018
Ole meie uudistega kursis

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 20 piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) projekti Järva, Lääne, Tartu, Viljandi ja Valga maakonnas ligikaudu 20 miljoni euroga. Üheks toetuse saajaks on ka Sibulatee piirkond!

„Pean kohaliku ettevõtluskeskkonna toetamist väga oluliseks eelkõige seetõttu, et see aitab hoogustada töökohtade säilimist ja loomist. Kui vaadata Tallinnast väljapoole, siis maakondades on tuge vaja igas valdkonnas, olgu selleks tootmine või turism. Kõik need valdkonnad vajavad sobivat keskkonda ja taristut ning seda aitamegi toetusega luua,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Sellised projektid, mis loovad võimaluse ettevõtluse tekkeks ja arendamiseks, on suure mõjujõuga, sest hoogustavad majanduskasvu kogu riigis.“

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on varasemaid konkurentsivõime tugevdamise taotlusvoore iseloomustanud turismivaldkonna ülekaal, kuid seekord on palju ka tööstus- ja ettevõtlusalade arendamise projekte. „Kokku toetatakse kümmet erinevat tööstusala viies maakonnas, millest saavad otsest kasu 27 seal juba tegutsevat ettevõtet. Samas luuakse võimalusi piirkondadesse uute investeeringute toomiseks,“ sõnas Harjo. „Näiteks on väga oluline Paide linna ettevõtlusaladele juurdepääsuks vajalike sõidu- ja kõnniteede rekonstrueerimine ning sinna planeeritavale ühistulisele piimatööstusele elektriliitumise võimaluse loomine,“ lisas ta.

Turismivaldkonna projektidest toetati Tartu maakonnas Sibulatee objektide väljaarendamisel. Selle raames on kavas laiendada Kolkja vanausuliste muuseumi, luua Alatskivi lossi sõiduhobuste talli mõisakultuuri tutvustav ekspositsioon ning arendada Kodavere kultuuri tutvustavad maastikuobjektid. Sibulatee piirkonna projekti taotleja ja eestvedaja on Peipsiääre vald. Antud projekt peab lõppema 2020.aasta septembriks.

PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamiseks.

Jälgi Sibulatee tegemisi
Liitu meie uudiskirjaga
Ole meie uudistega kursis
Filtreeri